Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Blend In. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Blend In. Blend In biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, treedt u toe tot onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers aan de inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - ONLINE SHOP VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen te gebruiken. om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied van toepassing zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (geen creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) gepaard gaat met overdracht via verschillende netwerken; en (b) gepaard gaat met wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan of de inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

U gaat ermee akkoord onze producten niet te kopen voor wederverkoop online of persoonlijk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blend In.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden in overeenstemming met ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTUUR- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

DEEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en). ).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (waaronder het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Servicevoorwaarden van toepassing.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal of websites van derden, of voor ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk en begrijp zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN

Door bepaalde specifieke Inzendingen op ons verzoek of zonder ons verzoek in te dienen, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen in, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), u gaat ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u bij ons indient kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en worden niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de bron van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor door u of derden geplaatste commentaren.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, tarieven voor productverzending, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele opgegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

DEEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen in de Servicevoorwaarden is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan een onwettige handeling; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code uploaden of overbrengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet aantast; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.

DEEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment zonder kennisgeving aan u kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst geheel op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden verstrekt worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. soort dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Blend In, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten verkregen via de service, of voor enige andere claim op enige wijze gerelateerd aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

DEEL 14 - DISCLAIMER

U gaat ermee akkoord Blend In en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, opgelopen door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

DEEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen onverlet laat.

DEEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet voldoet, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

DEEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Als wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

DEEL 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 19 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Kamer van Koophandel nummer: 81580967

BTW-identificatienummer: NL003580284B44

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gesteld via het contactformulier op de contactpagina

of worden gestuurd naar info@blendin-blenders.com